Lag inom sidvagnscross

Att tävla ensam är med enkelhet av ett visst slag, det är enbart en själv som behöver prestera och det är upp till en själv. Så snart det är minst två stycken i samma lag är det samspel det handlar om. Båda måste vara på topp i en tävling och prestera i samma stund. Att vara i lag skänker även glädje för båda. Både vinner tillsammans och går det sämre får laget peppa varandra i den stunden. Det finns fördelar med båda tävlingssättet, oavsett konstellation på lagen.

Lag inom motocross

När det kommer till sidvagnscross så är det två lagmedlemmar som behövs i ett team. Två stycken som skall komplettera varandra, som är lite specialister på sin del av tävlingsformen. Personen som sitter på motocrossen är den styrande deltagaren, den som hela tiden för sidvagnscrossen och bestämmer dess riktning. Denna person bör vara lite smidigare, en lättare person som kan röra sig det lilla som behövs på motocrossen.

Den andra lagmedlemmen, personen som sitter i sidvagnscrossen, får gärna vara lite tyngre än personen på motocrossen. Personen skall vara stabil men smidig på samma gång. Den skall kunna röra sig snabbt och obehindrat både till höger och vänster, röra sig snabbt i sittande och stående läge. Personen ger även en stabilitet till hela sidvagnscrossen och måste samverka i varje rörelse med föraren på motocrossen.

Laget i denna sport är därmed viktigt för att komplettera varandra. Både skall vara bra på olika saker, men även vara bra på att läsa varandra i varje rörelse. För att uppnå det så behöver laget träna tillsammans under lång tid. Ju längre tid som går är det också lättare att kunna samspela. Nya lag är lätt att se vilka de är, de har inte samma rörelsemönster och får ej samma smidighet under tävlingen och banans gång.